Werkwijze en tijdsplanning

 

Het is van belang om reeds vroeg je ambtenaar vast te leggen aangezien veel bruidsparen dit soms meer dan een jaar voorafgaande aan de bruiloft doen. Hierdoor kan teleurstelling worden voorkomen.

Het vastleggen gebeurt bij mij pas na een eerste gesprek waarin het toekomstige paar en ik als ambtenaar, samen hebben kunnen vaststellen of er een match is en of de wensen die het bruidspaar heeft uitvoerbaar zijn door mij.

blijft. Vanaf het moment van vaststellen van dit kennismakingsgesprek staat de geplande ceremoniedatum bij mij geblokkeerd. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt vastgesteld wat de kosten zijn en tot wanneer de datum bij mij gereserveerd.

Als het bruidspaar en ik akkoord zijn wordt een datum gepland voor het gesprek over de inhoud van de ceremonie. Dit gesprek vindt meestal enkele weken voor de ceremonie plaats.

Tijdens dit ceremoniegesprek wordt tevens een deadline afgesproken voor wijzigingen in de ceremonie.

Op de dag van het huwelijk haal ik de akte en het eventuele trouwboekje  op van het gemeentehuis en ben ik ongeveer drie kwartier voor de huwelijkssluiting aanwezig op de locatie. Na de huwelijksvoltrekking zorg ik voor het wegbrengen van de akte.